Inschrijvingen voor

het volgend schooljaar (2022-2023)

geboortejaar 2020 tot en met 2011

Onze school werkt samen met alle scholen van de gemeenten Hemiksem, Schelle en Niel in één centraal aanmeldsysteem. In onze gemeenten werken alle kleuterscholen en lagere scholen sinds vorig schooljaar met één centraal aanmeldsysteem schelle.aanmelden.in. Dat betekent dat je eerst via een website je kind gaat aanmelden in je school van voorkeur. Nadien ga je hem of haar pas inschrijven op de school zelf. Op deze website kan je naast een heleboel informatie ook de beschikbare plaatsen per school terugvinden en kan je in de juiste periode jouw kind aanmelden voor één of meerdere scholen. 

Wij wensen je veel succes met het vinden van een school waar je kind zich thuis voelt.

Heb je reeds kinderen op één van onze scholen?

Ouders die reeds kinderen op onze scholen ingeschreven hebben genieten van een voorrangsregeling. Zij melden hun kind aan vanaf 10 januari 2022, 8 uur tot en met 21 januari 2022,  17 uur. Dit gebeurt via het online aanmeldsysteem schelle.aanmelden.in.

Je ontvangt uiterlijk vrijdag 28 januari 2022 bericht of je kind ingeschreven kan worden met een inschrijvingsticket.

Verzilver dit inschrijvingsticket tussen 31 januari 2022, 8 uur tot en met 17 februari 2022 16 uur. Volg hiervoor de richtlijnen die je ontvangt van de school.    Indien je jouw kind niet hebt aangemeld, dien je te wachten tot 7 maart 2022 om je kind alsnog aan te melden.

Heb je nog geen kinderen op één van onze scholen?

Voor alle andere kinderen kunnen ouders aanmelden vanaf 7 maart 2022, 8 uur tot en met 31 maart 2022 17 uur. Dit gebeurt via het online aanmeldsysteem schelle.aanmelden.in. Dit geldt voor de drie gemeenten: Hemiksem, Schelle en Niel. Zo heeft iedereen evenveel kans om zijn of haar kind in te schrijven in een school naar keuze.

 Indien je jouw kind niet hebt aangemeld dien je te wachten tot de vrije inschrijvingen die starten op 13 juni 2022 om je kind in te schrijven in een school.

Om je kind via de vrije registratie en inschrijvingsperiode te registreren voor volgend schooljaar klikt u op onderstaande registratielink:

Registreer mijn kind

Via deze link kan je de informatiebrochure downloaden met alle nuttige en belangrijke informatie. Deze bevat de verschillende stappen die je als ouder moet doorlopen als ook de beknopte tijdslijn om je kind aan te melden en nadien in te schrijven met een inschrijvingsticket.

(Laatste update: 3/10/2022 - 16:18)


Beschikbare plaatsen Kleuterschool 2022-2023

Schooljaar

2022 - 2023

2020

22-23

0

2019

 

0

2018

0

2017

0

 


Beschikbare plaatsen Lagere school 2022-2023

 Schooljaar 

2022 - 2023

LS1

0

LS 2

1

LS 3

0

LS 4

0

LS 5

0

LS 6

1

Voor meer info: contacteer de school
03/887.69.78
                     

Inschrijvingsadres:

Heiligstraat 6 - 2620 Hemiksem 

 

Inschrijvingen voor

het huidige schooljaar (2021-2022)

geboortejaar 2019 tot en met 2010

Alle kinderen kunnen ingeschreven worden indien er beschikbare plaatsen zijn.

(Laatste update: 21/12/21 - 16:32)


Beschikbare plaatsen Kleuterschool 2021-2022

Schooljaar

2021 - 2022

2019

Instapklas 2020 – 2021

0

2018

0

2017

0

2016

0

 


Beschikbare plaatsen Lagere school 2021-2022

Schooljaar

2021 - 2022

2015

LS1

0

2014

LS 2

0

2013

LS 3

0

2012

LS 4

0

2011

LS 5

0

2010

LS 6

8

Indien er geen beschikbare plaatsen meer zijn voor het geboortejaar in de kleuterschool of leerjaar in de lagere school wordt uw kind genoteerd op een “wachtlijst”. Indien er leerlingen de school zouden verlaten worden de ouders van kinderen die op deze lijst staan gecontacteerd. Hiervoor wordt de chronologische volgorde van deze lijst gerespecteerd.

Belangrijk! Deze wachtlijsten vervallen op de vijfde werkdag van oktober 2021 voor alle geboortejaren behalve voor het geboortejaar 2019. Deze wachtlijst blijft behouden tot de vijfde werkdag van oktober 2022. Indien u dus wenst dat uw kind op de wachtlijst blijft staan dient u uw kind opnieuw in te schrijven. Dit kan vanaf de zesde werkdag van oktober 8.00 uur. Als er geen plaats is voor het geboortejaar in de kleuterschool of leerjaar in de lagere school zal uw kind dus opnieuw op een vernieuwde wachtlijst genoteerd worden.

Bv. Uw kind staat op plaats 4 voor dat geboortejaar. Op de zevende werkdag van oktober vervalt deze wachtlijst. U schrijft uw kind op de achtste werkdag opnieuw in op onze school als eerste die dag, maar er is nog steeds geen plaats, dan wordt uw kind op plaats 1 genoteerd op de nieuwe wachtlijst. Aan de hand van de tijdsregistratie van inschrijving zal er dus een nieuwe volgorde opgesteld worden.


Vrije inschrijvingen vanaf 13 juni 2022

Wat moet je doen?

Registreer je kind voor onze school via onze schoolwebsite door op de registratielink te klikken.

Registreer mijn kind

De vrije plaatsen worden verdeeld volgens het tijdstip van registratie: wie eerst is, krijgt de plaats.

De school verwerkt de gegevens die u ingevuld hebt bij de registratie en bezorgt u een inschrijvingsfiche via mail. Volg de instructies in de mail nauwgezet op. Pas nadat de volledig ingevulde en ondertekende inschrijvingsfiche terug in het bezit is van de school is uw kind definitief ingeschreven in onze school.

Registraties die in het weekend of schoolvakanties gebeuren zullen pas de eerstvolgende werkdag verwerkt worden.

Voor meer info: contacteer de school
03/887.69.78