Goed om weten...

Kosteloosheid basisonderwijs

Hoe gaat de school met deze materie om?
 • Alle klassen geven nog steeds een lijstje mee met het materiaal dat noodzakelijk is.
 • Maar: de school stelt voor alle leerlingen dit materiaal gratis ter beschikking.
 • Leerlingen, ouders die toch liever zelf schoolgerief willen aanschaffen (kaftpapier van K3, een map van Spring, ...) kunnen dat in samenspraak met klastitularis echter nog altijd blijven doen.
 • Uiteraard stellen wij alle handboeken en schriften gratis ter beschikking, maar dat hebben we in het verleden altijd al gedaan.

Voor verdere vragen kan U ten allen tijde contact opnemen met de school.

Afbeeldingsresultaat voor schoolmateriaal


Belangrijk: de zogenaamde ‘scherpe maximumfactuur’ en de ‘minder scherpe maximumfactuur’ blijven in opdracht van het departement onderwijs vanaf dit schooljaar in werking:
 1. De scherpe maximumfactuur bepaalt een maximumbedrag dat de school aan de ouders kan vragen voor eendaagse activiteiten (leeruitstappen, toneel, sportdagen, ...)
  • maximum € 45,00* per schooljaar voor de kleuterschool;
  • maximum € 85,00* per schooljaar voor de lagere school
 2. De minder scherpe maximumfactuur bepaalt een maximumbedrag dat de school aan de ouders kan vragen voor meerdaagse extra-muros activiteiten (bos- en zeeklassen)
  • € 0,00 voor de kleuterschool (in de kleuterschool zijn er geen openluchtklassen)
  • maximum € 435,00* over de hele lagers school (6 leerjaren)

* Deze bedragen zijn jaarlijks indexeerbaar.

Opmerking:
Deze maximufacturen zullen het onderwijsaanbod zeker niet beperken of verschralen. Immers:
 1. Het schoolbestuur investeert uit de verhoogde werkingstoelagen bedragen in verschillende activiteiten.
 2. Het gemeentebestuur besliste van € 25,00 per leerling als ondersteuning toe te stoppen.
Een groot en gevarieerd onderwijsaanbod blijft dus abosoluut gewaarborgd in onze school.
 
   

Voor- en nabewaking : "Het Merelhofke"

Voor leerlingen wiens beide ouders uit werken gaan, richt het gemeentebestuur voor alle scholen van Hemiksem voor- en nabewaking in. Ook onze kinderen kunnen daarvan gebruik maken. ‘s Morgens van 6u30 tot 8u00 en ‘s avonds van 15u30 tot 18u30 wordt er op een centrale plaats in Hemiksem (Depot De Luxe – Nijverheidsstraat, Hemiksem) voor opvang gezorgd. Ook tijdens vakanties en vrije dagen wordt er opvang voorzien.
Inschrijven is verplicht!
Alle inlichtingen op het gemeentehuis bij Monique Ryngaert - 03/288.27.61 - bkomerelhofke@hemiksem.be

 
   

Speelpleinwerking

Deze speelpleinwerking wordt tijdens de grote vakantie door het gemeentebestuur georganiseerd voor de kinderen van de lagere school.
Ook hier is inschrijven verplicht!
Meer informatie op het gemeentehuis bij
Yves Peeters - tel: 03/288.2623 - yves.peeters@hemiksem.be
 
   

Verjaardagen

Als je kind jarig is, zal de leerkracht wel wat in petto hebben voor de jarige... Cadeautjes meebrengen voor je klasgenootjes hoeft echt niet.
Als je toch iets wilt meegeven is een stuk fruit een prima keuze. Onze school voert onder impuls van de ouderraad al jaren een geslaagde anti-snoep-campagne.

In de kleuterschool wordt er gefeest bij een verjaardag: de jarige kleuter kan dan zijn/haar lievelingsgerecht in de klas laten klaarmaken. Afspraak met de juf...


Gezond - dag

Elke week organiseren we op woensdag een “gezond” – dag. Op die dag geven de ouders een stuk fruit of een groente mee met hun zoon/dochter.
We kiezen voor woensdag omdat we willen vermijden dat kinderen pas tijdens de namiddagspeeltijd hun stuk fruit zouden eten.

                                                                                                                       Voor de kleuters vragen we dan wel dat de ouders het fruit (indien nodig) schillen, in stukjes snijden en in een doosje meegeven.

Dit betekent dat we er van uitgaan dat er op woensdag dus geen koeken worden meegegeven...

Afbeeldingsresultaat voor appel schillen


 
   

Betalen van de schoolrekening

Afbeeldingsresultaat voor eurotekens


Alle onkosten worden per overschrijving betaald. Dit betekent dat u, op enkele uitzonderingen na, geen cash geld meer moet meegeven met uw kind. Lees de concrete manier van werken na in het schoolreglement onder het hoofdstuk "3.13. Bijdrageregeling ouders" 
   

Drank

 • De leerlingen kunnen dagelijks melk of water verkrijgen.
 • Ouders kunnen drankkaarten bestellen. De leerkrachten duiden daarop aan hoeveel drankjes zoon- of dochterlief gebruikt op school
Ouders zijn echter ook vrij om zelf water mee te geven. Vanaf september 2018 laat de school enkel nog ongezoete drank toe. Let wel op: meegebrachte drank enkel in een drinkbus!    

Bibliotheek


De leerlingen van het 2de, 3de, 4de en 5de leerjaar gaan om de veertien dagen naar de bibliotheek van Hemiksem. Vanaf januari komt ook het 1ste leerjaar aan de beurt.


 
   
Gerelateerde afbeelding
Schoolreizen en leeruitstappen

 • Vanaf september 2003 werden alle autocarverplaatsingen duurder, omwille van de wet die ons verplicht van elke leerling op een aparte stoel te plaatsen in de autocar, ongeacht de leeftijd.
 • Toch probeert het leerkrachtenteam zinvolle én leerrijke uitstappen te organiseren, waarbij de verhouding prijs – kwaliteit steeds strikt in het oog gehouden wordt.
 • Langs deze weg vragen we van in het schoolreglement het artikel 2.11 “Aanwezigheid bij extra-muros-activiteiten” na te lezen.
 
   


Overvolle refters

 • De aangroei van het leerlingenaantal van de laatste jaren zorgt voor
 • enkele praktische problemen. Eén van die problemen zijn de overvolle refters.
 • Mogen we bij deze heel uitdrukkelijk vragen van uw zoon/ dochter enkel en alleen uit noodzaak ’s middags op school te houden? Ook al zijn vele kinderen er echt op uit om ’s middags op school te kunnen spelen...
 • Alvast bedankt voor uw begrip!
Afbeeldingsresultaat voor overvol
 Afbeeldingsresultaat voor leerplicht
 

Lagere school - leerplichtwet

Om niet voor pijnlijke verrassingen komen te staan in de loop van het schooljaar, verzoeken we van in de brochure of op de website ‘Schoolreglement’ de artikels 2.5 - 2.6 - 2.7 - 2.8 - 2.9 en 2.10 zeer aandachtig door te nemen.
 
 


Een milieubewuste school

Sinds enige tijd is milieu – educatie een sterk aandachtspunt in de school. Binnen het leerkrachtenteam heeft de werkgroep milieu reeds verschillende acties gevoerd. De school behaalt dit jaar trouwens haar 2de M.O.S. – label (Milieuzorg OSchool)

 • Er zijn niet alleen afspraken in verband met drank (drinkbus verplicht)
 • Ook voor het meebrengen van koeken naar school zijn er richtlijnen.
 • Lees in dat verband ook ons schoolreglement na bij de rubriek 3.14.