Structuur van onze school

Omdat onze school zowel kleuter- als lager onderwijs bevat zijn we een basisschool. 
Er zijn 2 vestigingsplaatsen:

 

Het schoolbestuur ( = inrichtende macht)

De inrichtende macht is de eigenlijke organisator van de school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

Naam en adres van onze inrichtende macht:

KOBA ZuidkANT vzw
Nooitrust 4
2390 Malle

Het schoolbestuur wordt voornamelijk vertegenwoordigd door:

Jan Peeters  Voorzitter
Peter Nys  Afgevaardigd Bestuurder 

 

Het plaatselijk comité

Het schoolbestuur geeft veel autonomie en inspraak aan het plaatselijk comité. Dit comité bestaat uit mensen die nauw betrokken worden bij het dagelijks bestuur van de school.

U kan het plaatselijk comité contacteren via mail: plaatselijkcomite@zonnekesschool.be

Offeciers Eric Voorzitter
Coenjaerts Dirk Secretaris
De Keyser Bieke Penningmeester
De Pauw Marina  
De Vos Mia  
Legrand Patrick  
Pszeniczko Katia  
Schaekers Katrijn
Vangenechten Johan