Wie zijn we ?

De ouderraad is een groep van ouders die zich inzetten om van de school een thuis te maken voor elke leerling.
Dit doen we door langs de ene kant de school financieel te ondersteunen met de opbrengst van onze activiteiten,
en we proberen een brug te vormen tussen de vele ouders en de school om algemene vragen en problemen van de ouders aan te kaarten en thema�s bespreekbaar te maken.
Zit je met een vraag, probleem of voorstel ? Dan mag je dit altijd doorgeven aan iemand van de ouderraad!
Wij nemen dit dan mee naar de volgende vergadering om met de leerkrachten en directie te bespreken.

Je bent uiteraard ook altijd zelf welkom bij de ouderraad! Wij zijn op zoek naar zowel denkers als doeners.
Heb je zin om mee rond de tafel te zitten en samen met de school meewerken aan projecten die onze kinderen ten goede komen, zoals verkeersveiligheid, milieu, gezonde voeding, � ?
Je bent altijd welkom op 1 van onze vergaderingen. Onze volgende vergadering vind je hieronder.

We zijn ook altijd op zoek naar mensen die mee de handen uit de mouwen willen steken op onze activiteiten zoals de brunch en de wafelverkoop, alsook op werkweekenden en de zomerfeesten. Je mag ons altijd je naam en contactgegevens doorgeven, en dan zullen wij je op tijd laten weten wanneer we je hulp kunnen gebruiken.

Je kan ons steeds bereiken op ouderraad@zonnekesschool.be


Onze volgende vergaderingen gaan door op de volgende data,
steeds in de afdeling Lindelei om 20u :

 • Woensdag 25 januari 2023
 • Donderdag 13 maart 2023
 • Woensdag 27 april 2023
 • Maandag 6 juni 2023
 • Onze Verslagen vind je hier :

  Wat is de ouderraad?

  Sinds 2 april 2004 regelt het Participatiedecreet de inspraak van personeel, ouders en lokale gemeenschap in het basisonderwijs.
  Twee belangrijke gevolgen van dat participatiedecreet zijn dat:

  1. Het oudercomit� kan worden omgevormd tot een ouderraad
  2. De huidige participatieraad wordt vervangen door een schoolraad

  Het toenmalige oudercomit� heeft - met de steun van directie en inrichtende macht - besloten om zich om te vormen tot ouderraad.
  Eigenlijk is er niet zo veel veranderd; we zullen ons als ouderraad blijven inzetten voor meer verkeersveiligheid, milieubewustzijn, gezonde voeding, informatisering en andere projecten in het belang van onze kinderen.
  De leden van de ouderraad zullen een aanspreekpunt blijven voor ouders die een voorstel of een klacht hebben in verband met de schoolwerking.
  En last but not least zullen we de ons engageren om verschillende ondersteunende activiteiten en de Wist Je? te organiseren en in ere te houden.

  Het belangrijkste verschil zit in de afvaardiging van de ouders in de schoolraad.
  De schoolraad zal bestaan uit leerkrachten, lokale gemeenschap (parochie) en ouders (gekozen door de ouderraad) en is een soort adviesorgaan.
  In tegenstelling tot de huidige participatieraad zal de inrichtende macht (=schoolbestuur) dus niet zetelen in de nieuwe schoolraad.
  De ouders krijgen via hun vertegenwoordiging in de schoolraad uitgebreide adviesbevoegdheden en informatierechten en worden zo nauw betrokken bij de schoolwerking