Preventieve gezondheidszorg

Op vlak van gezondheidszorg organiseert ons CLB een aantal onderzoeken bij uw kind. Doel is de ontwikkeling van uw kindgoed mogelijk te volgen en, waar nodig, u te adviseren omtrent hulp of zorg die voor uw kind aangewezen zijn.

 

Voor de kleuters uit de eerste kleuterklas gaat een klein onderzoek door op school. Extra aandacht wordt gegeven aan groei en gewicht, het zicht (staan de oogjes mooi recht, is er geen verminderd zicht?) , zijn de inentingen in orde, wat is er belangrijk in de informatie die u ons bezorgd heeft via de vragenlijst …

Voor de kleuters van de tweede kleuterklas organiseren wij een onderzoek op het CLB. U wordt hierbij uitgenodigd, uw aanwezigheid wordt ten zeerste geapprecieerd. Extra aandacht gaat naar de groei en het gewicht, de oogjes en oortjes, het gebit, de ontwikkeling van taal en spraak, de ontwikkeling van motorische vaardigheden, de vragen die u als ouder wenst te stellen.

 

In het eerste leerjaar is er een klein onderzoek op school. Weerom is er aandacht voor de groei en het gewicht, het zicht en de stand van de oogjes, het gebit en eventuele extra zorgen die aangewezen zijn.

In dit jaar wordt u ook de kans geboden om uw kind via ons CLB te laten herinenten tegen tetanus (klem) , difterie (kroep) en polio (kinderverlamming) door 1 spuitje in de bovenarmspier.

 

Tijdens het derde leerjaar concentreert het onderzoek op school zich vooral op groei, gewicht, zicht en oogstand, en opvolging van de eventuele vorige verwijzingen.

 

Het laatste onderzoek in het basisonderwijs vindt plaats in het vijfde leerjaar en gaat door op ons CLB. Naast een bevraging van de voedings- en leefgewoonten, richt het onderzoek zich op groei en gewicht, het zicht en het gehoor, gebit, houding en bewegingsstelsel, puberteitsontwikkeling en is er de mogelijkheid tot inenting tegen mazelen, bof en rubella ( 1 spuitje in de bovenarm)

 

Daarnaast organiseert het CLB mee de voorzorgsmaatregelen die opgelegd worden vanuit de gezondheidsinspectie in geval er zich een besmettelijke ziekte voordoet bij een leerling of leerkracht op school.

 

Samen met de leerkrachten en school werken wij ook mee aan initiatieven omtrent gezonde leefgewoonten (voeding, sport en beweging, hygiëne, medicatie, …)